ကျွန်ုပ်တို့က ဘယ်သူတွေလဲ။

East Colfax အသိုက်အဝန်း စုပေါင်းလုပ်ငန်း (EC3) သည် နေထိုင်သူများ၊ ဒေသန္တရ စီးပွားရေးများနှင့် အမြတ်မယူသော အဖွဲ့အစည်းများအပြင် မဟာမိတ်များပါဝင်သည့် လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းက ထိန်းချုပ်သော၊ လူမျိုးပေါင်းစုံဖြစ်သော၊ လူမှုစီးပွားရေးအရ မတူကွဲပြားသော ထောက်ခံအားပေးမှုရှိသည့် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု ဖြစ်သည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ ရည်မှန်းချက်

ကျွန်ုပ်တို့၏ ရည်မှန်းချက်သည် ဖယ်ရှားပစ်ခြင်းကို တိုက်ထုတ်ရန်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်ပိုင် ကံကြမ္မာကို ပုံဖော်ရန် စုပေါင်းထားသော အင်အားကို လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းတွင် တည်ဆောက်ရန် ဖြစ်သည်။

မျှော်မှန်းချက်-

ကျွန်ုပ်တို့၏ မျှော်မှန်းချက်သည် ဝင်ငွေနည်းနှင့် ဝင်ငွေအသင့်အတင့်ရှိသော နေထိုင်သူများနှင့် ဒေသတွင်းပိုင်ဆိုင်သော လုပ်ငန်းများ ရှင်သန်နိုင်သည့် လူမျိုးပေါင်းစုံ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခု ဖြစ်လာရန် ဖြစ်သည်။

EAST COLFAX အသိုက်အဝန်း စုပေါင်းလုပ်ငန်း-

New Updates

Donate to The East Colfax Small Business Relief Fund

ကျွန်ုပ်တို့ လုပ်နိုင်သည့် အရာများ-

ချက်ချင်းလက်ငင်း ကယ်ဆယ်ရေး-

ကျွန်ုပ်တို့၏ အိမ်ရာ အထောက်အပံ့ ကမ်ပိန်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ East Colfax ဥပဒေကျောင်းနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ East Colfax လုပ်ငန်းငယ် ကယ်ဆယ်ရေး ရန်ပုံငွေတို့ဖြင့် ဖယ်ရှားခံရနိုင်ခြေရှိသည့် အိမ်နီးချင်းများနှင့် လုပ်ငန်းများသို့ တိုက်ရိုက် ထောက်ပံ့မှုပေးပါသည်။

အိမ်ရာ ဖြေရှင်းနည်းများ-

ကျွန်ုပ်တို့၏ အသိုက်အဝန်း၏ မျှော်မှန်းချက်ချက်တွင် အခြေခံအချက်ဖြစ်သည့် အိမ်ရာ ကပ်ဘေးအတွက် အမြဲတမ်း ဖြေရှင်းနည်းများကို ထောက်ပံ့ပေးပါသည်။

လူမှုအသိုင်းအဝိုင်း ဖော်ဆောင်ခြင်း-

ကျွန်ုပ်တို့သည် East Colfax တွင် ခေါင်းဆောင်မှုအပိုင်း၊ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်း ချိတ်ဆက်မှုနှင့် ဂုဏ်သိက္ခာကို ဖော်ဆောင်ရန် ပရိုဂရမ်များနှင့် ပွဲများ ဖန်တီးပါသည်။

လုပ်ငန်းငယ် ပံ့ပိုးမှု-

လုပ်ငန်းငယ်များကို လိုင်စင်ထုတ်ပေးခြင်း၊ ပါမစ်ချပေးခြင်းနှင့် အခြားပြဿနာများအနက် မြေရှင်ပြဿနာများတွင် အကူအညီများဖြင့် ထောက်ပံ့ပေးပါသည်။

ညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့ တည်ထောင်ခြင်း-

တန်းတူညီသော အိမ်ရာ မူဝါဒနှင့် လူမှုအသိုင်းအဝိုင်း ဗဟိုပြု ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းကို တိုးတက်စေရန် ဒေသန္တရ၊ ဒေသဆိုင်ရာနှင့် မြို့တော်အနှံ့ အဆင့်တွင် အခွင့်အာဏာ တည်ဆောက်ပေးသည်။

မူဝါဒ ထောက်ခံအားပေးမှု-

ကျွန်ုပ်တို့၏ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ ရပ်ရွာအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိသည့် မူဝါဒ နေရာများအပေါ် ဖွင့်ဟထုတ်ပြောမှုရှိကြောင်း သေချာစေပါသည်။

အဓိက စံနှုန်းများ-

လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းက လုပ်ဆောင်သော- တိုက်ရိုက်ထိခိုက်ခံရသူများက ဆုံးဖြတ်ချက်များ ပြုလုပ်သောအခါ ရလဒ်များ အမြဲပိုကောင်းမွန်လာသည်ဟု EC3 က ယုံကြည်ပါသည်။

ဘာသာစကား မျှတမှု- EC3 သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အသိုက်အဝန်း၏ ဖွင့်ဟပြောဆိုသံများကို လေးစားပြီး လူတိုင်းတွင် မိမိကိုယ်တိုင်အတွက် ပြောဆိုပိုင်ခွင့်ရှိပြီး မိမိတို့ ရွေးချယ်သည့် ဘာသာစကားဖြင့် ကြားသိပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟု ယုံကြသည်။

တန်းတူညီမှု- EC3 စံနှုန်းများသည် ကျွန်ုပ်တို့ အားလုံးက တစ်နေရာတည်းကနေ စတင်လာခဲ့ကြခြင်း မဟုတ်ကြောင်း အသိအမှတ်ပြုသည့် မူဝါဒများနှင့် ကျင့်ထုံးများကို တန်ဖိုးထားပြီး ၎င်းတို့အား အထူးသီးသန့် လက်ရှိဖြစ်နေသော အတွေ့အကြုံများနှင့် လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုစီ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြေရှင်းရန် ပုံဖော်ထားသည်။

တီထွင်ဆန်းသစ်မှု- ကျွန်ုပ်တို့၏ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းတွင် အခြေခံသည့် စိတ်ကူးသစ်များနှင့်အတူ ဖယ်ရှားပစ်ခြင်းအတွက် ဖြေရှင်းနည်းများမှာ ပေါ်လွင်ထင်ရှားသည်ကို EC3 က ယုံကြည်ပါသည်။

အင်အား တည်ဆောက်ခြင်း- ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ကိုင်သည့် အရာအားလုံးက ကျွန်ုပ်တို့၏ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းအတွက် အင်အား တည်ဆောက်ရေးတွင် ကူညီထောက်မမှု ဖြစ်ရမည်ဟု EC3 က ယုံကြည်သည်။

ဖြေရှင်းနည်းကို ဗဟိုပြုရမည်- ပြဿနာကို ဖော်ပြခြင်းသာမဟုတ်ဘဲ ဖြေရှင်းနည်းပါ ရှာတွေ့နိုင်ဖို့ ကြိုးစားရမည်ဟု EC3 က ယုံကြည်သည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ အောင်မြင်မှုများ

အောက်တိုဘာလ 2019 ။

EC3 တည်ထောင် 2019 ။

ကျွန်ုပ်တို့၏ အသိုက်အဝန်းပေါ် သက်ရောက်သည့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အစီအစဉ်များကို ကျွန်ုပ်တို့၏ အသိုက်အဝန်းက ထိန်းချုပ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ အသိုက်အဝန်းအား ဖယ်ရှားခံရမှုမှ ကာကွယ်ပေးကြောင်း သေချာစေဖို့ East Colfax ရပ်ရွာ (ECN) ၏ ကိုယ်စားပြု ဖွင့်ဟထုတ်ပြောမှုကို ဖော်ဆောင်ရန် အရေးတကြီး လိုအပ်ချက်ကနေ EC3 ကို အောက်တိုဘာလ 2019 တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။

2020

2020 တွင် EC3 အောင်မြင်မှုများ-
  • ကျွန်ုပ်တို့က East Colfax အတွက် ဖယ်ရှားခံရမှုမှ ကာကွယ်များ အားဖြည့်ပေးသည့် Denver ၏ အရှေ့ပိုင်းဧရိယာတွင် ဖြည့်စွက်ချက် 65 ထက်ပို၍ ရရှိခဲ့သည်
  • ကျွန်ုပ်တို့၏ အိမ်ရာ အကူအညီ အစီအစဉ်ကို စတင်ခဲ့ပြီး အိမ်ငှားခ အထောက်အပံ့အဖြစ် $628,863 ကို ခွဲဝေပေးခဲ့ပြီး အစီအစဉ်ကို ယခင်က အသုံးမပြုနိုင်ခဲ့သည့် အင်္ဂလိပ်စကားမပြောသော လူမှုအသိုက်အဝန်းအဖွဲ့ဝင်အများစုပါသည့် နှင်ထုတ်ခံရမှု ဖြစ်ရပ် 36 ခုကို ရပ်တန့်ရန် ကြားဝင်ဖျန်ဖြေခဲ့သည်။
  • လွတ်လပ်သော East Colfax အသေးစား လုပ်ငန်း ကယ်တင်ရေး ရန်ပုံငွေကို ဖန်တီးရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ အသေးစား လုပ်ငန်း ကယ်တင်ရေး စည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှုက အောင်မြင်ခဲ့ပြီး ကျွန်ုပ်တို့က တိုက်ရိုက် ခွင့်ပြုငွေ $38,000 ကို ခွဲဝေပေးခဲ့သည်။ East Colfax ရှိ လုပ်ငန်းငယ် 52 ခုထံ COVID-19 ကယ်ဆယ်ရေး ခွင့်ပြုငွေများအဖြစ် စုစုပေါင်း $298,279 ကို ယူဆောင်လာရန် လျှောက်လွှာများကို ရှာဖွေရတွင် လုပ်ငန်းငယ်ပိုင်ရှင်များကိုလည်း ကူညီခဲ့သည်။
  • ဘာသာစကား မျှတမှုအတွက် 100% ကတိကဝတ်- တန်းတူညီသော ပါဝင်မှုကို သေချာစေရန် EC3 လူမှုအသိုင်းအဝိုင်း အစည်းအဝေးအားလုံးကို ဘာသာစကား 2 ခုမှ 5 ခုသို့ ပြန်ဆိုထားသည်
Our Team

Board of Directors

Towanna Henderson

Board President

Nebiyu
Asfaw

Board Vice President

Rev. Laura Rossbert

Board Treasurer

Nathan Adams

Board Secretary

Jesus Gonzalez

Board Member

Htwe Htwe Aung

Board Member

Our Staff